Robot IURO

Autonomiczna nawigacja w zmieniającym się środowisku jest wymagającym wyzwaniem dla współczesnych robotów mobilnych. Poruszanie się w nieznanym środowisku bez mapy bądź systemu GPS nawet dla człowieka stanowi niełatwe zadanie. Bieżące umiejętności poznawcze robotów nie pozwalają na wykonanie nawet podstawowych zadań takich, jak nawigacja do wyznaczonego celu z podaniem konkretnych markerów lub adresu. Ludzie posiadają umiejętności do dopytania innych w razie braku potrzebnych informacji. Zwłaszcza w nieznanych lokalizacjach zawsze jest luka i nie jest możliwe zaprogramowanie robota “z góry”. Zdolność do oceny braków w posiadanej wiedzy oraz uzyskanie jej od ludzi jest wielce pożądane, jednak nadal nieosiągalne dla obecnych robotów.

Wymiana danych między robotami a ludźmi nie może być ograniczona wyłącznie do dostarczania informacji przez roboty, ale powinna także zostać rozszerzona o kanał kontaktowy pomiędzy ludźmi a robotami, aby uzupełnić braki w posiadanej wiedzy.

Celem projektu IURO jest rozwój oraz wdrożenie metod oraz technologii umożliwiających robotom nawigację oraz interakcję w gęsto zaludnionych obszarach. Robot jest stworzony także do uzyskiwania wskazówek od ludzi aby dojechać do określonego w nawigacji punktu docelowego. Mając na względzie możliwe scenariusze, IURO jest nowoczesnym podejściem do robotyki, wyróżnia się zdolnościami percepcyjnymi oraz możliwościami autonomicznych robotów przy jednoczesnym wpasowaniu się w 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. W IURO rozwija się umiejętności dostosowania się do zmieniających się i nieprzewidzianych sytuacji z zachowaniem autonomiczności robota, a także umiejętność uzupełnienia braków w wiedzy poprzez uzyskanie informacji od ludzi.

Wymiary [WxLxH] 730x1030x1690 mm
Waga 200 kg
Max prędkość 1 m/s
Interfejs ROS
Max wysokość możliwa do pokonania 60 mm

IURO – making of

IURO – design

IURO on Automatica 2012

Prezentowany film przedstawia rezultaty projektu Interactive Urban RObot. Opracowany robot IURO porusza się samodzielnie po centrum Monachium i wchodzi w interakcje z przechodniami. Robot zbliża się do osoby i prosi o pomoc w znalezieniu drogi do Marienplatz, placu w centrum Monachium. Ludzie chwytają w dłoń mikrofon umieszczony w przegródce obudowy IURO i zaczynają rozmawiać z robotem. IURO rozpoczyna rozmowę pytaniem o nastrój rozmówcy. Następnie, dostosowując się emocjonalnie do opisanego nastroju, osiąga pełną uwagę tej osoby i skutecznie pozyskuje informacje, których szuka. Oprócz informacji werbalnych, IURO prosi również partnera rozmowy o wskazanie kierunku, w którym znajduje się Marienplatz. Przechodnie oczywiście czerpią przyjemność ze spotkania z autonomicznym robotem mobilnym.

Odwiedź oficjalną stronę projektu TUTAJ.