WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z ogłoszonym w dniu 17.10.2017 Zapytaniem Ofertowym na wybór inżyniera systemów sterowania, ogłoszonego w związku z zamiarem realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, podajemy do wiadomości wyniki przetargu.

Informacja_o_wyniku_wyboru_oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe – pracownik umowa zlecenie 17.10 – DOC

Zapytanie ofertowe – pracownik umowa zlecenie 17.10 – PDF