ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie na elementy elektroniczne:

Treść zapytania ofertowego z dnia 29.08.2018 r.

Załącznik Nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie na elementy elektroniczne:

Treść zapytania ofertowego z dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym