W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie na dostarczenie materiałów do druku 3D:

Treśc zapytania ofertowego z dnia 04.06.2018