Firma ACCREA bierze udział w realizacji projektu pn. Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

Firma ACCREA od powstania działa w branży mechatroniki, która jest synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów. Aktualnie nasza działalność koncentruje się na pracach projektowania i wykonawstwa urządzeń mechatronicznych i systemów robotycznych. W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyliśmy w ramach międzynarodowych konsorcjów w projektach badawczych dotyczących robotów i systemów robotycznych. Aktualnie w ramach Działania 1.2 planujemy przeprowadzenie badań celowych i skonstruowanie prototypu modularnego systemu robo tycznego, składającego się z następujących modułów: a) platforma mobilna, b) zdalne sterowany manipulator, c) głowa sensoryczna, d) zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym, e) konsola sterująca z systemem telekonferencyjnym. Będzie istniała możliwość łączenia modułów w różnych kombinacjach, różniących się ostatecznym zastosowaniem, jak na przykład: 1.System telemedyczny ModUS (moduły a+b+c+d+e) – w wersji: mobilna telekonferencja lub zdalnie sterowane, ale stacjonarne badanie ultrasonograficzne (zdalna obecność lekarza specjalisty) 2.Platforma mobilna – jako robot do logistyki szpitalnej (moduł a) 3.Laboratoryjne ramię robotyczne (moduł b) 4.Zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym (moduły d+e) System stworzony będzie w celu uzyskania maksymalnej użyteczności dla lekarza oraz badanego pacjenta. Projekt wykracza poza standardowe koncepcje zdalnej obecności. System będzie integrował wieloczynnikowe dane sensoryczne takie jak wizualizacja, czucie, mowa, emocje pacjenta i reakcje fizjologiczne tak, aby robot był proaktywną pomocą dla lekarza diagnosty. Odbiorcami całości systemu, jak też jego części składowych będą szeroko pojęte placówki medyczne, tj.: szpitale, prywatne kliniki, przychodnie, laboratoria badawcze itp.